Διεύθυνση: Βιλτανιώτη 42 &
Νέστορος Κηφισιά
Ωράριο: 7:00 π.μ. έως 10:00 μ.μ.
κάθε μέρα και αργίες
Τηλέφωνο 1: 18210
Τηλέφωνο 2: 210-6201690
e-mail: hellasfuel@gmail.com