ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΑ

1) Για να εξοικονομήσετε καύσιμα έως και 45%

2) Για να μεγιστοποιήσετε την απόδοση του καυστήρα – λέβητα και

3) Για να μην δουλεύει ο καυστήρας σε υψηλότερες θερμοκρασίες που έχει σαν αποτέλεσμα την δυσλειτουργία του.

Τότε και για όλα αυτά, δεν έχετε παρά να κάνετε μια απλή τακτική συντήρηση του συστήματος καυστήρα – λέβητα.

Θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι μία διαδικασία αναγκαία την οποία θα πρέπει να κάνετε κάθε χρόνο και μάλιστα μέσα στους μήνες Απρίλιο ή Μάιο που έχει τελειώσει η χειμερινή περίοδος.

Σε περίπτωση πάλι, που δεν έχετε πραγματοποιήσει τη συντήρηση του καυστήρα – λέβητα μετά την λήξη της χειμερινής περιόδου, μην αμελήσετε να την πραγματοποιήσετε, έστω και λίγο πριν την αρχή της χειμερινής περιόδου και φυσικά λίγο πριν χρησιμοποιήσετε τη θέρμανση στο σπίτι σας.

 

Τι να προσέξετε

1) Ζητήστε πάντα από τον εγκαταστάτη – συντηρητή του καυστήρα που θα σας κάνει τη συντήρηση να σας δείξει το έντυπο της αδείας του.

2) Επίσης, ο συντηρητής καυστήρων – λεβητών είναι υποχρεωμένος μετά από κάθε συντήρησή του, να εκδίδει φύλλο ελέγχου καύσης και φυσικά μετά από κάθε επίσκεψη, να ενημερώνει το χαρτί – ημερολόγιο του λεβητοστασίου για το είδος της συντήρησης που έκανε στην εγκατάσταση.

3) Όταν πρόκειται για καινούριες εγκαταστάσεις, ο συντηρητής καυστήρων πρέπει να σας εκδώσει επίσης ένα πιστοποιητικό εγκατάστασης το οποίο αποστέλλεται στον αρμόδιο κρατικό φορέα και πιστοποιεί ότι στη συγκεκριμένη εγκατάσταση τηρούνται οι απαιτούμενες προδιαγραφές κατασκευής και ασφαλείας.

Τέλος, εάν για τη συντήρηση του λέβητα – καυστήρα, συνεργάζεστε με κάποια εταιρεία κοινοχρήστων, θα πρέπει να ζητήσετε από τους υπεύθυνους της εταιρείας, να σας στείλουν αδειούχο συντηρητή καυστήρων ό οποίος μάλιστα μετά το πέρας των εργασιών θα συμπληρώσει το φύλλο ελέγχου με τον αριθμό αδείας του και τα ακριβή του στοιχεία.

Αναλαμβάνουμε

Συντήρηση Οικιακού Λέβητα – Καυστήρα Πετρελαίου έως 80.000 θερμίδες, ή

Συντήρηση Οικιακού Λέβητα – Καυστήρα Πετρελαίου έως 100.000 θερμίδες στο λεκανοπέδιο Αττικής

 

Για υψηλότερη απόδοση, ασφαλέστερη λειτουργία και οικονομία

 

από την Εξειδικευμένη Εταιρεία Hellas Fuel!!!

Κατά τη διαδικασία της συντήρησης του Ατομικού Οικιακού Λέβητα – Καυστήρα Πετρελαίου
πραγματοποιούνται οι παρακάτω εργασίες :

– Καθαρισμός θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας

– Καθαρισμός καυστήρα

– Ρύθμιση της αναλογίας αέρα – πετρελαίου για σωστή καύση και οικονομία στο πετρέλαιο,
καθώς και έως 45% λιγότερη ρύπανση

– Έλεγχος λειτουργίας κυκλοφορητή

– Ρύθμιση θερμοστατών

– Έλεγχος φίλτρου πετρελαίου

– Έλεγχος ανοδίου της εγκατάστασης θέρμανσης

– Έλεγχος οργάνου αυτόματου πληρώσεως (νερά της εγκατάστασης)

– Έλεγχος δοχείου διαστολής

Υπάρχει και η δυνατότητα συντήρησης Οικιακών Καυστήρων Πετρελαίου άνω των 100.000 θερμίδων