απο την Εξειδικευμενη Εταιρεια Hellas Fuel

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΑ

Για υψηλοτερη αποδοση, ασφαλεστερη λειτουργια και οικονομια

1) Εξοικονομήστε καύσιμα έως και 45%

2) Μεγιστοποιήστε την απόδοση του καυστήρα – λέβητα

3) Διατηρείστε τις κατάλληλες θερμοκρασίες που συμβάλλουν την εύρυθμη λειτουργία του  καυστήρα

Αναλαμβάνουμε

Συντήρηση Οικιακού Λέβητα – Καυστήρα Πετρελαίου έως 80.000 θερμίδες, ή Συντήρηση Οικιακού Λέβητα – Καυστήρα Πετρελαίου έως 100.000 θερμίδες στο λεκανοπέδιο Αττικής

Κατά τη διαδικασία της συντήρησης του Ατομικού Οικιακού Λέβητα – Καυστήρα Πετρελαίου
πραγματοποιούνται οι παρακάτω εργασίες :

– Καθαρισμός θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας
– Καθαρισμός καυστήρα
– Ρύθμιση της αναλογίας αέρα – πετρελαίου για σωστή καύση και οικονομία στο πετρέλαιο,
καθώς και έως 45% λιγότερη ρύπανση
– Έλεγχος λειτουργίας κυκλοφορητή
– Ρύθμιση θερμοστατών
– Έλεγχος φίλτρου πετρελαίου
– Έλεγχος ανοδίου της εγκατάστασης θέρμανσης
– Έλεγχος οργάνου αυτόματου πληρώσεως (νερά της εγκατάστασης)
– Έλεγχος δοχείου διαστολής
*Υπάρχει και η δυνατότητα συντήρησης Οικιακών Καυστήρων Πετρελαίου άνω των 100.000 θερμίδων
$

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ

Τι πρέπει να προσέχετε κατά τη συντήρηση λέβητα – καυστήρα.

1) Ζητήστε πάντα από τον εγκαταστάτη – συντηρητή του καυστήρα, να σας δείξει το έντυπο της αδείας του.

2) Ο συντηρητής καυστήρων – λεβητών είναι υποχρεωμένος μετά από κάθε συντήρηση, να εκδίδει φύλλο ελέγχου καύσης και φυσικά μετά από κάθε επίσκεψη, να ενημερώνει το χαρτί – ημερολόγιο του λεβητοστασίου για το είδος της συντήρησης που έκανε στην εγκατάσταση.

3) Όταν πρόκειται για καινούριες εγκαταστάσεις, ο συντηρητής καυστήρων πρέπει να σας εκδώσει επίσης ένα πιστοποιητικό εγκατάστασης το οποίο αποστέλλεται στον αρμόδιο κρατικό φορέα και πιστοποιεί ότι στη συγκεκριμένη εγκατάσταση τηρούνται οι απαιτούμενες προδιαγραφές κατασκευής και ασφαλείας.

4) Εάν για τη συντήρηση του λέβητα – καυστήρα, συνεργάζεστε με κάποια εταιρεία κοινοχρήστων, θα πρέπει να ζητήσετε από τους υπεύθυνους της εταιρείας, να σας στείλουν αδειούχο συντηρητή καυστήρων ό οποίος μάλιστα μετά το πέρας των εργασιών θα συμπληρώσει το φύλλο ελέγχου με τον αριθμό αδείας του και τα ακριβή του στοιχεία.