ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

ΣΙΓΟΥΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙ

Απομακρύνουμε οριστικά τους ανεπιθύμητους επισκέπτες που κουβαλούν ασθένειες και μικρόβια!

Μυοκτονία

Η μυοκτονία είναι μια μέθοδος αντιμετώπισης των τρωκτικών, τοποθετώντας δολωματικούς σταθμούς. Οι δολωματικοί σταθμοί αποτελούν μέθοδο προσέλκυσης και καταπολέμησης τρωκτικών, οι οποίοι κατασκευάζονται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές HACCP.
Τα τρωκτικά είναι πολύ επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία καθώς μπορούν να μεταδώσουν μολυσματικές ασθένειες, ιδιαίτερα σοβαρές για την υγεία του ανθρώπου.

$

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ

Η στρατηγική που ακολουθούμε για την επίτευξη της καταπολέμησης των τρωκτικών είναι καταρχήν ο εντοπισμός των πιθανών φωλιών τους. Στη συνέχεια τοποθετούμε δολωματικούς σταθμούς σε διάφορα σημεία και πραγματοποιούμε  τακτικές επισκέψεις ελέγχου των σταθμών. Παράλληλα καταγράφουμε σε ειδικά έντυπα του haccp πόση ποσότητα του φαρμάκου καταναλώθηκε έως την οριστική εξολόθρευση των τρωκτικών.